سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت
موجودترانسفورماتور 250 کاوا ردیف 33 در سایت کالا برق 121قیمت ترانسفورماتور 250kVA ردیف 33kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 2500 ردیف 20 سایت کالا برق 121ترانسفورماتور 2000kVA ردیف 20kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور ۲۵۰kVA دست دومترانسفورماتور 250kVA ردیف 20kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 400kVA ردیف ۳۳kV دست دومترانسفورماتور 400kVA ردیف ۳۳kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور ۵۰kVA ردیف ۳۳kV دست دومترانسفورماتور ۵۰kVA ردیف ۳۳kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور ۲۰۰kVA دست دومترانسفورماتور 200kVA ردیف 20kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 125 در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور 125kVA ردیف ۳۳kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 1000kVA ردیف 20kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 25 کاوا سه فاز دست دومترانسفورماتور 25kVA ردیف 20kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 50 کاوا دست دوم کارکرد در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور 50kVA ردیف 20kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 100 کاوا دست دوم سایت کالا برق 121ترانسفورماتور 100kVA ردیف 20kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 315 کاوا دست دوم سایت کالا برق 121ترانسفورماتور 315kVA ردیف 20kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 400 کاوا دست دوم در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور 400kVA ردیف 20kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 630 کاوا دست دوم در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور 630kVA ردیف 20kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 500 کاوا دست دوم سایت کالا برق 121ترانسفورماتور 500kVA ردیف 20kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 800 کاوا دست دوم در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور 800kVA ردیف 20kV دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور خشک دست دوم سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک دست دوم اورهال شدهتماس بگیرید
موجودواشر لاستیکی زیر مقره فشار قوی در سایت کالا برق 121واشر لاستیکی تخت زیر مقره فشار قوی (فشار متوسط)تماس بگیرید
موجودواشر لاستیکی تخت شیر تخلیه روغن در سایت کالا برق 121واشر لاستیکی تخت شیر تخلیه روغنتماس بگیرید
موجودواشر لاستیکی فشار ضعیف در سایت کالا برق 121واشر لاستیکی فشار ضعیف ترانسفورماتورتماس بگیرید
موجودواشر لاستیکی طنابی ترانسفورماتور توزیع در سایت کالا برق 121واشر لاستیکی طنابی ترانسفورماتور توزیعتماس بگیرید
موجودواشر لاستیکی توپی (J)،مقره فشار قوی در سایت کالا برق 121واشر لاستیکی توپی (J)،مقره فشار قویتماس بگیرید
موجودواشر لاستیکی توپیدر سایت کالا برق 121واشر لاستیکی توپی فشار ضعیفتماس بگیرید
موجودنوار کاغذی نخدار ترانسفورماتور توزیع کم تلفات در سایت کالا برق 121نوار کاغذی نخدار ترانسفورماتور توزیع کم تلفاتتماس بگیرید
موجودپیچ شش گوش گالوانیزه کفشک در سایت کالا برق 121پیچ شش گوش گالوانیزه کفشکتماس بگیرید
موجودفلانش نگهدارنده بوشینگ فشار قوی مدل A در سایت کالا برق 121فلانش نگهدارنده بوشینگ فشار قوی مدل Aتماس بگیرید
موجوددرپوش و مغزی شیر تخلیه روغن ترانسفورماتور در سایت کالا برق 121درپوش و مغزی شیر تخلیه روغن ترانسفورماتورتماس بگیرید
موجوددرپوش منبع انبساط ترانسفورماتور در سایت کالا برق 121درپوش منبع انبساط ترانسفورماتورتماس بگیرید
موجودبادامک سربی ترانسفورماتور مدل E درسایت کالا برق 121بادامک سربی ترانسفورماتور مدل Eتماس بگیرید
موجودپیاله روغن زیر رطوبت گیر ترانسفورماتور توزیع در سایت کالا برق 121پیاله روغن زیر رطوبت گیر ترانسفورماتور توزیعتماس بگیرید
موجودطلق رطوبت گیر ترانسفورماتور توزیع در سایت کالا برق 121طلق رطوبت گیر ترانسفورماتور توزیعتماس بگیرید
موجودچرخ ترانسفورماتور توزیع روغنی در سایت کالا برق 121چرخ ترانسفورماتور توزیع روغنیتماس بگیرید
موجودجرقه گیر پایینی بوشینگ سایت کالا برق 121جرقه گیر پایینی بوشینگ ترانسفورماتورتماس بگیرید
موجودجرقه گیر بالایی بوشینگ ترانسفورماتور در سایت کالا برق 121جرقه گیر بالایی بوشینگ ترانسفورماتورتماس بگیرید
موجودتب چنجر سه فاز ترانسفورماتور با گپ ایتالیایی در سایت کالا برق 121تب چنجر سه فاز ترانسفورماتور با گپ ایتالیاییتماس بگیرید
موجودسیلیکاژل گرانول آبی یک کیلویی ترانسفورماتور در سایت کالا برق 121سیلیکاژل گرانول آبی یک کیلویی ترانسفورماتورتماس بگیرید
موجودسیلیکاژل گرانول نارنجی یک کیلویی ترانسفورماتور در سایت کالا برق 121سیلیکاژل گرانول نارنجی یک کیلویی ترانسفورماتورتماس بگیرید
موجودمحفظه رطوبت گیر ترانسفورماتور توزیع در سایت کالا برق 121محفظه رطوبت گیر ترانسفورماتور توزیعتماس بگیرید
موجودروغن نمای عقربه ای ترانسفورماتور در سایت کالا برق 121روغن نمای عقربه ای ترانسفورماتورتماس بگیرید
موجودروغن ترانسفورماتور کلاس ۱ ایران ترانسفو در سایت کالا برق 121روغن ترانسفورماتور ایران ترانسفوتماس بگیرید
موجودمكان گيرندهمقره بوشینگ فشار قوی هفت پله (کم تلفات)تماس بگیرید
موجودمقره بوشینگ فشار ضعیف فوقانی در سایت کالا برق 121مقره بوشینگ فشار ضعیف فوقانیتماس بگیرید
موجودمقره بوشینگ فشار قوی دو پله در سایت کالا برق 121مقره بوشینگ فشار قوی دو پلهتماس بگیرید
موجودمقره بوشینگ فشار قوی چهار پله (کم تلفات) در سایت کالا برق 121مقره بوشینگ فشار قوی چهار پله (کم تلفات)تماس بگیرید
موجودمقره بوشینگ فشار قوی سه پله در سایت کالا برق 121مقره بوشینگ فشار قوی سه پلهتماس بگیرید
موجودمقره بوشینگ فشار ضعیف تحتانی در سایت کالا برق 121مقره بوشینگ فشار ضعیف تحتانیتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور ۲۵ در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۲۵kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 54,100,000 تومان
موجودترانسفورماتور ۵۰ در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۵۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 84,300,000 تومان
موجودترانسفورماتور ۷۵ در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۷۵kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 114,700,000 تومان
موجودواشر برنجی تخت ترانسفورماتور در سایت کالا برق 121واشر برنجی تخت ترانسفورماتورتماس بگیرید
موجودواشر برنجی استوانه ای فشار ضعیف در کالا برق 121واشر برنجی استوانه ای فشار ضعیفتماس بگیرید
موجودواشر برنجی بشقابی فشار ضعیف در سایت کالا برق 121واشر برنجی بشقابی فشار ضعیفتماس بگیرید
موجودکلاهک برنجی نگهدارنده مقره، جرقه گیر مدل E Kappe در سایت کالا برق 121کلاهک برنجی نگهدارنده مقره، جرقه گیر مدل E Kappeتماس بگیرید
موجودکفشک برنجی ترانسفورماتور در سایت کالا برق 121کفشک برنجی ترانسفورماتورتماس بگیرید
موجودمهره شش گوش برنجی ترانسفورماتورمهره شش گوش برنجی ترانسفورماتورتماس بگیرید
موجودبلسن برنجی فشار ضعیف با پایه مدل Z-2000) M42)بلسن برنجی فشار ضعیف با پایه مدل Z-2000) M42)تماس بگیرید
موجودبلسن برنجی فشار ضعیف با پایه مدل Z-3150) M48) در سایت کالا برق 121بلسن برنجی فشار ضعیف با پایه مدل Z-3150) M48)تماس بگیرید
موجودبلسن برنجی مقره فشار قوی بدون سیم مدل M12 در سایت کالا برق 121بلسن برنجی مقره فشار قوی بدون سیم مدل M12تماس بگیرید
موجودترانسفورماتور ۱۰۰ در سایت کالا برق121ترانسفورماتور ۱۰۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 134,700,000 تومان
موجودهشدار-سرقت. در سایت کالا برق 121سیستم پایش و هشدار سرقت ترانسفورماتور مدل DTMSتماس بگیرید
موجودیو پی اس لاین اینتراکتیو 1000 و 500 ولت آمپر در سایت کالا برق 121یو پی اس لاین اینتراکتیو 1000 و 500 ولت آمپرتماس بگیرید
موجودترمومتر روغن ترانسفورماتور توزیع DIN 16160 در سایت کالا برق 121ترمومتر روغن ترانسفورماتور توزیع DIN 16160تماس بگیرید
موجودرله ثانویهMK2200L ولتاژ ۱۱۰ و ۴۸ ولت DC (بدون منبع تغذیه) در سایت کالا برق121رله ثانویهMK2200L ولتاژ ۱۱۰ و ۴۸ ولت DC (بدون منبع تغذیه)تماس بگیرید
موجودرله ثانویه حفاظتی اضافه جریان SIA-F با منبع تغذیهرله ثانویه حفاظتی اضافه جریان SIA-F با منبع تغذیهتماس بگیرید
موجودرله بوخهلتس ترانسفورماتور مدل دو کنتاکت با فلنچ گرد در سایت کالا برق 121رله بوخهلتس ترانسفورماتور مدل دو کنتاکت با فلنچ گردتماس بگیرید
موجودرله بوخهلتس ترانسفورماتور مدل (MBP25-F50 (DR 25 مایر آلمان در کالا برق 121رله بوخهلتس ترانسفورماتور مدل (MBP25-F50 (DR 25 مایر آلمانتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور 125 در سایت کالا برق121ترانسفورماتور ۱۲۵kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 179,400,000 تومان
موجودترانسفورماتور ۱۶۰ در سایت تکه کابلترانسفورماتور ۱۶۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 207,600,000 تومان
موجودرله بوخهلتس ترانسفورماتور مدل (MBP50-F100 (DR 50 مایر آلمان در سایت کالا برق121رله بوخهلتس ترانسفورماتور مدل (MBP50-F100 (DR 50 مایر آلمانتماس بگیرید
موجودرله بوخهلتس ترانسفورماتور مدل (MBP80-F100 (DR 80 مایر آلمان ر سایت کالا برق 121رله بوخهلتس ترانسفورماتور مدل (MBP80-F100 (DR 80 مایر آلمانتماس بگیرید
موجودترانسفورماتور ۲۰۰ در سایت تکه کابلترانسفورماتور ۲۰۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 239,000,000 تومان
موجودترانسفورماتور ۲۵۰ در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۲۵۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 265,400,000 تومان
موجودترانسفورماتور ۳۱۵ در سایت کالا برق121ترانسفورماتور ۳۱۵kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 328,000,000 تومان
موجودترانسفورماتور ۴۰۰ در سایت کالا برق121ترانسفورماتور ۴۰۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 382,200,000 تومان
موجودترانسفورماتور ۵۰۰ در سایت کالا برق121ترانسفورماتور ۵۰۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 473,000,000 تومان
موجودترانسفورماتور ۶۳۰ در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۶۳۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 570,000,000 تومان
موجودترانسفورماتور ۸۰۰ در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۸۰۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 664,900,000 تومان
موجودترانسفورماتور ۱۰۰۰در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۱۰۰۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 765,400,000 تومان
موجودترانسفورماتور ۱۲۵۰ در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۱۲۵۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 858,500,000 تومان
موجوددر سایت کالا برق121kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVترانسفورماتور1600ترانسفورماتور ۱۶۰۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 1,014,000,000 تومان
موجوددر سایت کالا برق121kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVترانسفورماتور2000ترانسفورماتور ۲۰۰۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV 1,189,000,000 تومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۲۵kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVترانسفورماتور هرمتیک ۲۵kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۵۰kVA کم تلفاتترانسفورماتور هرمتیک ۵۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۷۵kVA کم تلفاتترانسفورماتور هرمتیک ۷۵kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۱۰۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVترانسفورماتور هرمتیک ۱۰۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۱۲۵kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV -در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور هرمتیک ۱۲۵kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۱۶۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kV در سایت کالا برق121ترانسفورماتور هرمتیک ۱۶۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۲۰۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور هرمتیک ۲۰۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۲۵۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور هرمتیک ۲۵۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۳۱۵kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور هرمتیک ۳۱۵kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۴۰۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور هرمتیک ۴۰۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۵۰۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور هرمتیک ۵۰۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانس هرمتینگ630 روغنی در سایت کالا برق121ترانسفورماتور هرمتیک ۶۳۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۸۰۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kVدر سایت کالا برق121ترانسفورماتور هرمتیک ۸۰۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۱۶۰۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور هرمتیک ۱۶۰۰KVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودجهت ثبت سفارش تماس بگیریدترانسفورماتور خشک ۱۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانسفورماتور خشک ۲۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک ۲۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانسفورماتور خشک ۲۵۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک ۲۵۰KVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانسفورماتور خشک ۳۱۵KVA نرمال ردیف ۲۰KV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک ۳۱۵KVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانس 10 کاوا تکفاز در سایت کالا برق121ترانسفورماتور تکفاز ۱۰kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV 34,200,000 تومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۱۰۰۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور هرمتیک ۱۰۰۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور هرمتیک ۱۲۵۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور هرمتیک ۱۲۵۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانس 15 کاوا تکفاز در سایت کالا برق121ترانسفورماتور تکفاز ۱۵kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV 37,600,000 تومان
موجودترانس تکفار 25 در سایت کالا برق121ترانسفورماتور تکفاز ۲۵kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV 42,000,000 تومان
موجودترانسفورماتور خشک ۴۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک ۴۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانسفورماتور خشک ۵۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک ۵۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانسفورماتور خشک ۶۳۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک ۶۳۰KVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانسفورماتور خشک ۸۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک ۸۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانسفورماتور خشک ۱۰۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک ۱۰۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانسفورماتور خشک ۱۲۵۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک ۱۲۵۰KVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانس تکفار 50در سایت کالا برق121ترانسفورماتور تکفاز ۵۰kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV 64,900,000 تومان
موجودترانسفورماتور خشک ۱۶۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک ۱۶۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانسفورماتور خشک ۲۵۰۰kVA نرمال ردیف ۲۰KV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک ۲۵۰۰kVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانس تکفار 50در سایت کالا برق121ترانسفورماتور تکفاز ۷۵kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV 74,800,000 تومان
موجودترانسفورماتور خشک ۲۰۰۰kVA نرمال ردیف ۲۰KV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور خشک ۲۰۰۰kVA نرمال ردیف ۲۰KVتومان
موجودترانس هرمیتیک کم تلفات2000ردیف20 در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور هرمتیک ۲۰۰۰kVA کم تلفات ردیف ۲۰kVتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده ۲۵KVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور۲۵KVA ردیف ۳۳kV یکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور ۵۰kVA ردیف ۳۳kVیکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده ۷۵kVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۷۵kVA ردیف ۳۳kV یکسان سازی شدهتومان
موجودترانس تکفاز 25 ردیف 33 در سایت تکه کابلترانسفورماتور تکفاز ۲۵kVA ردیف ولتاژ ۳۳kVتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده ۱۰۰kVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۱۰۰kVA ردیف ۳۳kV یکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده ۱۲۵kVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۱۲۵kVA ردیف ۳۳kVیکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده ۱۶۰kVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۱۶۰kVA ردیف ۳۳kVیکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده 200kVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۲۰۰kVA ردیف ۳۳kVیکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده ۲۵۰kVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا برق121ترانسفورماتور ۲۵۰kVA ردیف ۳۳kVیکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده ۳۱۵kVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۳۱۵kVA ردیف ۳۳kVیکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده ۴۰۰kVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور۴۰۰kVA ردیف ۳۳kV یکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده ۵۰۰kVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور۵۰۰kVAردیف ۳۳kV یکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده 630kVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور۶۳۰kVA ردیف ۳۳kV یکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده 630kVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۸۰۰kVA ردیف ۳۳kV یکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده ۱۰۰۰kVA ردیف ۳۳kV در سایت کالا 121ترانسفورماتور۱۰۰۰kVA ردیف ۳۳kV یکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده ۱۲۵۰kVA ردیف ۳۳kV ایران ترانسفو در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور۱۲۵۰kVA ردیف ۳۳kV ایران ترانسفو یکسان سازی شدهتومان
موجودترانسفورماتور ۱۶۰۰kVA یکسان سازی شده ردیف ۳۳kV ایران ترانسفو در سایت کالا برق 121ترانسفورماتور ۱۶۰۰kVA یکسان سازی شده ردیف ۳۳kV ایران ترانسفوتومان
موجودترانسفورماتور یکسان سازی شده ۲۰۰۰kVA ردیف ۳۳kV کالا برق 121ترانسفورماتور۲۰۰۰kVA ردیف ۳۳kV یکسان سازی شدهتومان
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول