مقایسه ترانسفورماتور توزیع کم تلفات ، یکسان سازی شده و نرمال

متعلقات ترانسفورماتور در سایت کالا برق 121

تفاوت ترانس کم تلفات با ترانس نرمال چیست؟

محصول جدید شرکت ایران ترانسفو ری که با عنوان “ترانسفورماتور کم تلفات” شناخته شده است بر اساس آخرین نسخه “دستور العمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های ترانسفورماتورهای روغنی توزیع ۲۰ کیلو ولت” شرکت توانیر ارائه گردیده است که دارای سه تغییر عمده نسبت به ترانس نرمال در همین رده ولتاژ می باشد که عبارتند از :

 1. کاهش به طور متوسط ۲۰ درصد تلفات بی باری و تلفات بار
 2. استفاده از روغن جدید بر اساس آخرین نسخه استاندارد IEC 60296
 3. افزایش دمای محیط نصب از ۴۰ درجه سانتیگراد به ۴۵ درجه سانتیگراد در محصول جدید
مزایای محصولات کم تلفات ایران ترانسفو
کم تلفات
 1. کاهش تلفات، افزایش راندمان
 2. افزایش طول عمر ترانسفورماتور
 3. کاهش تلفات شبکه های بالادستی
 4. کاهش تقاضای توان الکتریکی
 5. بازگشت سرمایه بین ۱۸ تا ۲۴ ماه

مشخصـات کلـی ترانسفورماتور های کم تلفات ایران ترانسفو

 1. فرکانس نامی، ۵۰هرتز
 2. مطابق استاندارد IEC 60076
 3. دارای منبع انبساط روغن
 4. گردش طبیعی روغن معدنی مطابق استاندارد IEC60296 جهت خنک سازی
 5. مناسب برای نصب در فضای بسته یا فضای باز
 6. نصب روی تیر تا قـدرت ۶۳۰kVA و بیش از قـدرت ۶۳۰kVA روی زمیـن
 7. ولتاژ اولیه نامی ۲۰kV ، ولتاژ ثانویه نامی ۴۰۰V (در حالت بی باری)
 8. گـروه اتصال بـرداری: برای قـدرت های Yzn 5: 25kVA to 200kVA و برای قـدرت های Dyn 5 : 250kVA to 2000kVA
 9. افزایش دمای ماکزیمم روغن ۵۵ درجه سانتیگراد و افزایش دمای متوسط سیم پیچی ۶۰ درجه سانتیگراد
 10. تلرانس تلفات و امپدانس اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC 60076
 11. فام رنگ ترانسفورماتورها: RAL7038
 12. حداکثردرجه حرارت محیط ۴۵ درجه سانتیگراد
 13. ارتفاع محل نصب از سطح دریا ۱۰۰۰ متر مطابق استاندارد IEC 60076
 14. تلفات بار مطابق گروه A استاندارد DIN 42500 / دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های توانیر
 15. تلفات بی باری مطابق گروه B´ استاندارد DIN 42500 / دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های توانیر
 16. سطح آلودگی محیط: متوسط با فاصله خزشی ۲۰ میلی متر بر کیلو ولت

تجهیـزات اصلـی ترانس کم تلفات ایران ترانسفو

 1. کلید تنظیم ولتاژ سه حالته برای قدرت های 250 to 2000kVA با رنج تغییرات ۴% ± و برای قدرت های 250 to 2000kVA با رنج تغییرات ۲٫۵% * ۲ ± ؛
 2. مقره فشار ضعیف و مقره فشار قوی ؛
 3. منبع انبساط و درجه روغن نما ؛
 4. ترمومتر دو کنتاکت برای قدرتهای ۶۳۰ کیلو ولت آمپر به بالا (محل نصب از قدرت ۲۰۰ کیلو ولت آمپر به بالا پیش بینی می گردد.) ؛
 5. رله بوخهلتس برای قدرتهای ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر به بالا (محل نصب از قدرت ۳۱۵ کیلو ولت آمپر به بالا پیش بینی می گردد.) ؛
 6. رطوبت گیر؛
 7. شیر برای تخلیه و نمونه برداری روغن ؛
 8. چرخ های دو جهتی برای قدرت های 400kVA to 2000kVA .

ترانسفورماتور‌های نرمال و یکسان سازی شده ردیف ۳۳ کیلو ولت

از جمله تولیدات ایران ترانسفو که اخیرا مورد بهره برداری قرار گرفته می شد، انواع ترانسفورماتورهای نرمال و کم تلفات ۳۳ کیلو ولت مناسب استانهای جنوبی کشور بوده است. در سال 1400 محصول جدید ایران ترانسفو در رده ولتاژ ۳۳ کیلو ولت با نام ترانسفورماتور‌های یکسان سازی شده معرفی و مورد بهره برداری قرار گرفت. طبق تغییرات انجام شده و بهینه سازی های صورت گرفته، این ترانسفورماتور بعنوان جایگزین انواع ترانسفورماتور های هم ردیف خود در نظر گرفته شد و تولید ترانسفورماتورهای نرمال و کم تلفات ردیف ۳۳ کیلو ولت به تبع آن متوقف گردید. بهره برداری از ترانسفورماتورهای یکسان سازی شده همانند ترانس‌های با رده ولتاژ ۳۳ کیلو ولت، تنها در استانهایی با زیرساخت شبکه ۳۳kv نظیر استان کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان و بوشهر مقدور است.

kalabargh121
ارسال دیدگاه